ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სხვადასხვა ვაკანსიაზე გამოაცხადა კონკურსი, რომელიც განთავსებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
FaceBook Twitter