ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში არსებულ ვაკანსიებზე ღია კონკურსი გამოცხადდა
მიუხედავად იმისა, რომ თავისი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ" პენიტენციურ სამსახურზე არ ვრცელდება, კარგი მმართველობის პრინციპებიდან გამომდინარე, უკვე რამდენიმე თვეა დაინერგა მიდგომა, რომლის მიზანია, მაქსიმალურად შეიზღუდოს საშტატო პოზიციებზე მოვალეობის შემსრულებლებად დანიშვნების პრაქტიკა და თანამშრომლების ღია კონკურსის გზით შერჩევა მოხდეს.
მოცემული წესით 2018 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის ივნისის ჩათვლით შეივსო ესკორტის ოფიცრის 107 (ესკორტის ოფიცერი - 94; ტრანსპორტის განყოფილების ესკორტის ოფიცერი-13), მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის 9 სოციალური მუშაკისა და 5 ფსიქოლოგის პოზიციები.
ამჯერად, პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ შემდეგ პოზიციებზე ღია კონკურსი პირველად ცხადდება.
1. N15 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56373…
2. N15 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების მთავარი ინსპექტორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56366…
3. N15 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56362…
4. N15 პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ინსპექტორიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56367…
5. N15 პენიტენციური დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56372…
6. N15 პენიტენციური დაწესებულების სპეციალური აღრიცხვის განყოფილების ინსპექტორიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56370…
7. N15 პენიტენციური დაწესებულების ოპერატიული მორიგე
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56364…
8. N8 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56375…
9. N9 პენიტენციური დაწესებულების ინსპექტორ-მძღოლი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56369…
10. N11 პენიტენციური დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56360…
11. N18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების
სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ-კონტროლიორი
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56363…
12. პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N12 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილეhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56374…
13. პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N15 განყოფილების ინსპექტორი -https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56371…
14. პენიტენციური დეპარტამენტის გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს გარე დაცვის აღმოსავლეთის სამმართველოს N16 განყოფილების ოცეულის მეთაურის მოადგილეhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56368…
FaceBook Twitter