ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ რუსთავის №16 დაწესებულებაში გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქრა მოინახულა. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ რუსთავის №16 დაწესებულებაში გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქრა მოინახულა.
FaceBook Twitter