ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
სპეციალური პენიტენციური სამსახური აგრძელებს თანამშრომლების ღია კონკურსით მიღებას
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტში 34 პოზიციაზე არსებულ 107 ვაკანსიაზე ღია კონკურსი გამოცხადდა. განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 2020 წლის 6 ოქტომბერია.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ" პენიტენციურ სამსახურზე არ ვრცელდება, მას შემდეგ, რაც პენიტენციური სისტემა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში გადავიდა, კარგი მმართველობის პრინციპებიდან გამომდინარე, პენიტენციურ სამსახურში დაინერგა მიდგომა, რომლის მიზანია თანამშრომლების ღია კონკურსის გზით შერჩევა.
ამ ეტაპზე კონკურსი გამოცხადებულია ექიმის 55 პოზიციაზე, ექთნის 31 პოზიციაზე, ფარმაცევტი/წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირის (აფთიაქზე პასუხისმგებელი პირი) 4 პოზიციაზე, დამხმარე პერსონალის - 14 და დიასახლისის 3 პოზიციაზე. ვაკანსიებზე განაცხადების მიღება შემდეგ ბმულებზე მიმდინარეობს:
1. სამედიცინო დეპარტამენტის ექიმი-დერმატოლოგი (1 პოზიცია) -

https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62204... ;
2. სამედიცინო დეპარტამენტის ექიმი-ფსიქიატრი (5 პოზიცია) -

https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62205...
;
3. სამედიცინო დეპარტამენტის ექიმი-ნარკოლოგი (2 პოზიცია) -

https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62203...
;
4. N2 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (10 პოზიცია) –
5. N2 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (2 პოზიცია) –
6. N3 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (2 პოზიცია) –
7. N3 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი (1 პოზიცია) –
8. N14 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (1 პოზიცია) –
9. N14 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (1 პოზიცია) –
10. N5, N6 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (2 პოზიცია) –
11. N5, N6 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (3 პოზიცია) –
12. N8 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (12 პოზიცია) –
13. N8 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (6 პოზიცია) –
14. N11 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (1 პოზიცია) –
15. N11 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (2 პოზიცია) –
16. N12, N16 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (2 პოზიცია) - https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62166...;
17. N12, N16 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (5 პოზიცია) –
18. N10, N15 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (4 პოზიცია) -
19. N10, N15 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (1 პოზიცია) –
20. N17 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი (4 პოზიცია) –
21. N17 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექთანი (6 პოზიცია) –
22. N17 პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის წამლების სამარაგოს პასუხისმგებელი პირი (1 პოზიცია) - https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62160... ;
23. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ექიმი-ნარკოლოგი (1 პოზიცია) -
24. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის დიასახლისი (3 პოზიცია) -
25. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის დამხმარე პერსონალი (14 პოზიცია) -
26. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის აფთიაქის ფარმაცევტი (2 პოზიცია) -
27. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის მიმღები განყოფილების ექიმი (2 პოზიცია) -
28. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ფსიქიატრიული განყოფილების ექიმი (2 პოზიცია) -
29. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ფსიქიატრიული განყოფილების ექთანი (1 პოზიცია) -
30. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის დიაგნოსტიკა და ლაბორატორიის ექიმი-ენდოსკოპისტი (2 პოზიცია) -
31. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის დიაგნოსტიკა და ლაბორატორიის ექიმი-რადიოლოგი (3 პოზიცია) -
32. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის სტომატოლოგიური კაბინეტის ექიმი-სტომატოლოგი (1 პოზიცია) -
33. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის სტომატოლოგიური კაბინეტის ექთანი (1 პოზიცია) -
34. N18 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო ნაწილის ტუბერკულოზისა და ინფექციურ სნეულებათა განყოფილების ექთანი (1 პოზიცია) -

https://www.hr.gov.ge/JobPro.../UserOrgVaks/Details/62202... .

FaceBook Twitter