ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.თანამშრომლობის მიზანი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო პერსონალის პროფესიული ზრდისა და განვითარების მეტი შესაძლებლობის შექმნა, ასევე, სამედიცინო პროგრამის სტუდენტებისათვის პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო სერვისების თავისებურებათა გაცნობა მათი სისტემაში მოზიდვის მიზნით.

გარდა ამისა, დაინერგება თანამედროვე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მეთოდური სიახლეების სისტემაში და სისტემის სპეფიციური მახასიათებლების შესახებ საგანმანათლებლო სივრცეში ინფორმაციის გაცვლის პრაქტკა; ერთობლივად განხორციელდება პროფესიული საქმიანობისა და სამედიცინო განათლების სფეროში სხვადასხვა სახის პრაქტიკული პროექტები.

შესაბამისად, მხარეებმა ვალდებულება აიღეს, თანამშრომლობით ხელი შეუწყონ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო პერსონალის აკადემიურ და უწყვეტ პროფესიულ განათლებას; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო საქმიანობისა და სერვისების სპეციფიკურ ასპექტებში სტუდენტთა ცოდნასა და პროფესიონალიზმში თვალსაწიერის გაფართოებას; კურსდამთავრებულთა მომავალი კარიერული არჩევანის შესაძლებლობათა გაზრდას.

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო პერსონალის პროფესიული გადამზადება უწყვეტი პროფესიული განათლების (უპგ) მიმართულებით;

კერძოდ, განისაზღვრება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო პერსონალის საჭიროებები უწყვეტ პროფესიულ განათლებაში, რის საფუძველზეც შემუშავდება შესაბამისი სასწავლო კურსები სამედიცინო პერსონალის გადასამზადებლად; ასევე, მოხდება სამსახურის სამედიცინო პერსონალის ხელშეწყობა (უპგ) ინფორმაციის მიწოდებით;

მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია სხვა ურთიერთსასარგებლო აკადემიური თანამშრომლობაც, მაგ: საკომუნიკაციო-სასწავლო პლატფორმების შექმნა/გამოყენება; უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენციები, სხვა სასწავლო-კვლევითი ფორმატები.

რაც შეეხება უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამების მიმართულებებს, დაგეგმილია არსებული კურსების ("საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, პრევენციული მედიცინის" ბლოკის კურსები და სასწავლო ფორმატები, "ექიმ პაციენტის კომუნიკაცია") რევიზირება პენიტენციური დაწესებულების მომსახურების თავისებურებათა გათვალისწინებით; ასევე მოხდება დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისათვის სპეციალური ელექტივების შემუშავება.

გარდა ამისა, მოხდება სპეციალური პენიტენციური სისტემის სამედიცინო და სხვა პერსონალის მომზადება კურსების, სასწავლო ქეისების შემუშავებასა და რევიზირებაში ჩართვის, კურსების მიწოდების და შეფასების საკითხებში (უპგ სამედიცინო განათლებაში).

მემორანდუმი 2021 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება და ძალაშია 2026 წლის 31 დეკემბრამდე, ვადის გასვლის შემდეგ კი მხარეების სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია მისი ავტომატურად გაგრძელება.
FaceBook Twitter