ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
სპეციალური პენიტენციური სამსახური ვაკანსიებზე ღია კონკურსს აცხადებს
სპეციალური პენიტენციური სამსახური აგრძელებს ღია კონკურსის წესით თანამშრომელთა მიღებას. კონკურსი გამოცხადდა მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის 8 ვაკანტურ პოზიციაზე. კერძოდ, სოციალური მუშაკის 4 (შემთხვევის მმართველი, სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებელი - 1 სოციალური მუშაკის ვაკანსია; შემთხვევის ადმინისტრატორი - 3 სოციალური მუშაკის ვაკანსია) და ფსიქოლოგის 4 ვაკანსიაზე.
კონკურსში მონაწილეობისთვის განცხადებების მიღების ბოლო ვადა 8 სექტემბერია.

1. N7 და N9 პენიტენციური დაწესებულებები - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის მმართველი, სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებელი) – 1 ვაკანსია
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56964?active=1

2. N8 პენიტენციური დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) – 2 ვაკანსია
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56965?active=1

3. N15 პენიტენციური დაწესებულება (ქსანი) - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკი (შემთხვევის ადმინისტრატორი) – 1 ვაკანსია.
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56966?active=1

4. N2 პენიტენციური დაწესებულება (ქუთაისი) - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი - 2 ვაკანსია.
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56967?active=1

5. N14 პენიტენციური დაწესებულება (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი გეგუთი) - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი - 1 ვაკანსია
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56968?active=1

6. N17 პენიტენციური დაწესებულება (რუსთავი) - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის დეპარტამენტის ფსიქოლოგი - 1 ვაკანსია
https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/56970?active=1

FaceBook Twitter